Giấy cuốn Gorilla Rolling Stars Kingsize + tips

25.000 

  • Kích thước: 110mm
  • 32 tờ/ 1 tệp
  • Có tips
Giấy cuốn Gorilla Rolling Stars Kingsize + tips

25.000 

Danh mục: