Lưới lọc thép

2.000 

Lưới lọc thép thuận tiện cho anh em dùng Boong, tẩu không để lại tàn, cặn thuốc trong ống nõ

Tệp gồm 5 lưới lọc. Giá 2k/tệp

Hộp gồm 100 tệp. Giá 150k/hộp

Lưới lọc thép

2.000